SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - ODLUKA O NAKNADI PUTNIH TROŠKOVA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA 2022. I 2023. GODINU