Gradska poduzeća

KG Park d.o.o.

Trgovačko društvo KG Park d.o.o. osnovano je 05.07.1989. godine transformacijom poduzeća „Radnik“ Donji Miholjac. Osnivački akt je bila Odluka Grada Donjeg Miholjca. Upisan u Trgovačkom sudu kao Park, Komunalno poduzeće s.p.o. Donji Miholjac pod MBS: 030028386, MB: 03447740. Nakon akta: Izjave o pretvorbi komunalnog poduzeća PARK s.p.o. Donji Miholjac u društvo s ograničenom odgovornošću od 21.05.1996. godine, upisana je promjena u sudski registar pod oznakom Tt-96/442-2 od 25.06.1996. godine u Trgovačkom sudu u Osijeku u Komunalno gospodarstvo PARK, d.o.o. Donji Miholjac. Ovaj naziv poduzeće nosi i danas. Skraćeni naziv društva je: KG PARK d.o.o. D.Miholjac.

 

KOMUNALNO Gospodarstvo Park d.o.o.

Pavla Radića 99, 31540 Donji Miholjac
OIB: 30605443172 
Direktor: Dragana Pnjak, dipl.ing.  
e-mail: komunalno.gospodarstvo.park@os.t-com.hr
web: www.kg-park.hr
Tel.  631-507
Fax. 630-973
 

 

Doroslov d.o.o.

Tvrtka je osnovana 2014.godine, diobom Komunalnog gospodarstva Park d.o.o. na dvije tvrtke, gdje Doroslov d.o.o. preuzima djelatnosti odvoza i zbrinjavanja otpada, zelenila i čistoće i gradskih groblja.

Tvrtka je u 100% vlasništvu Grada Donjeg Miholjca.

Sjedište i adresa: Naselje Tržnica 2/a, 31540 Donji Miholjac
OIB: 54395174446
IBAN HR0924120091134003095
Direktor: Ankica Zvocak

Telefon: 031/630-947
Fax: 031/630-947
email: info@doroslov.hr
www.doroslov.hr

 

Radio Donji Miholjac d.o.o.

Trg Ante Starčevića 5/1
31540 Donji Miholjac 
Telefoni: +385 (0) 31 631-529, +385 (0) 31 631-834
Email: rdm@rdm.hr