POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA RAZDOBLJE 2021.-2024. GODINE