Novosti

PORTAL ZA MLADE

Središnji državni ured za demografiju i mlade pokrenuo je portal za mlade Mladihr.hr radi informiranja mladih o mogućnostima i inicijativama na europskoj i nacionalnoj razini te o mnogim drugim temama. 

Stranice