Novosti

11. MIHOLJAČKI SAJAM

MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR, LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. DONJI MIHOLJAC KAO ORGANIZATOR, TE GRAD DONJI MIHOLJAC, UDRUŽENJE OBRTNIKA DONJI MIHOLJAC, DOROSLOV D.O.O. DONJI MIHOLJAC D.O.O. I PODUZETNIČKI INKUBATOR OSVIT DONJI MIHOLJAC, KAO SUORGANIZATORI POZIVAJU SVE GRAĐANE NA

 

Stranice