29. OBLJETNICA OBILJEŽAVANJA OSLOBOĐENJA MIHOLJŠTINE

Polaganje vijenaca u Parku Matice Hrvatske povodom obilježavanja 29. obljetnice oslobođenja Miholjštine održati će se 

15. rujna 2020. godine, u utorak, s početkom u 17,00 sati.

 

GRAD DONJI MIHOLJAC
UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA 
DOMOVINSKOG RATA RH
OPĆINA MAGADENOVAC
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINA VILJEVO
OPĆINA MOSLAVINA PODRAVSKA