Novosti

ZAVRŠENE PREDRADNJE ZA POČETAK IZGRADNJE MRTVAČNICE NA GROBLJU SVETOG KRIŽA U D. MIHOLJCU

Danas su završene predradnje (okolčenje gradilišta) za početak izgradnje mrtvačnice na groblju Svetog Križa.

Prema dogovoru s izvođačem radova (Sabax obrt, Donji Miholjac) betoniranje temelja započet će za tjedan dana, a ako vremenske prilike budu dopustile radovi će biti nastavljeni i dalje.

OBAVIJEST

Grad Donji Miholjac u rubrici OBJAVE objavio je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za odluku o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpad

Stranice