RJEŠENJE O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE IZAZVANE SUŠOM NA PODRUČJU CIJELE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, I TO NA VIŠEGODIŠNJIM NASADIMA, ŠUMI, RIBI I POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI - PRIROD

OBAVJEŠTAVAJU SE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE SA IMOVINOM NA PODRUČJA GRADA DONJEG MIHOLJCA DA JE ŽUPAN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DANA 05. RUJNA 2022. GODINE DONIO RJEŠENJE O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE IZAZVANE SUŠOM NA PODRUČJU CIJELE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, I TO NA VIŠEGODIŠNJIM NASADIMA, ŠUMI, RIBI I POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI - PRIROD.

POZIVAJU SE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE SA IMOVINOM NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA KOJE SU PRETRPJELE ŠTETU A JOŠ NISU PODNIJELE PRIJAVU, DA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE PODNESU ZAKLJUČNO SA 13. RUJNA 2022. GODINE (PRIJAVE IZVAN ROKA SE NEĆE PRIHVATITI) POVJERENSTVU ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA GRADA DONJEG MIHOLJCA U PROSTORIJAMA GRADSKE UPRAVE.

UZ PRIJAVU ŠTETE NA PN OBRASCU TREBA PREDOČITI:

  1. PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE I „OIB“
  2. DOKUMENTACIJU O VLASNIŠTVU ILI KORIŠTENJU OŠTEĆENE IMOVINE
  3. PRIVOLU O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA
  4. IZJAVU O OSIGURANJU
  5. PRESLIKU TEKUĆEG ILI ŽIRO RAČUNA

PRAVNE OSOBE TREBAJU PREDOČITI JOŠ I:

  1. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
  2. PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE ODGOVORNE OSOBE U PRAVNOJ OSOBI

PROPISANI PN OBRAZAC, KAO I OBRAZAC PRIVOLE, TE IZJAVU O OSIGURANJU MOŽE SE PREUZETI U GRADSKOJ UPRAVI GRADA DONJEG MIHOLJCA, VUKOVARSKA 1, TE ISTO TAKO I NA SLUŽBENOJ STRANICI GRADA DONJEG MIHOLJCA https://www.donjimiholjac.hr/obrasci