POZIV SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSTI - ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH

Obavještavamo sve zainteresirane da daju svoje prijedloge i primjedbe na Odluku o osnivanju Savjeta mladih u rubrici OBJAVE.