POZIV ZA ZAINTERESIRANU JAVNOST - ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH