POZIV NA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA O

Grad Donji Miholjac u rubrici OBJAVE objavljuje poziv na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u svezi Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Donjeg Miholjca.