SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA