ODOBREN NOVI EU PROJEKT "BRIGA O OKOLIŠU ZA BOLJE SUTRA"

Gradu Donjem Miholjcu u suradnji sa Općinom Magadenovac i Općinom Viljevo odobren je od strane Europske unije projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom radi podizanja svijesti građana u jedinicama lokalne samouprave pod nazivom "BRIGA O OKOLIŠU ZA BOLJE SUTRA".