BRIGA O OKOLIŠU ZA BOLJE SUTRA

Naziv projekta: ”Briga o okolišu za bolje sutra”

Odgovornost za upravljanje: Upravljačko tijelo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a Posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Kratak opis projekta: Gradu Donjem Miholjcu udruženom sa Općinom Magadenovac i Općinom Viljevo, odobren je projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, radi podizanja svijesti građana spomenute tri JLS o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s krajnjim ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Ciljna skupina projekta su svi građani s posebnim naglaskom na djecu, mlade, edukatore. Provedbom projekta "Briga o okolišu za bolje sutra" smanjiti će se količina otpada na odlagalištima i podići kvaliteta uređenja cjelovitog sustava zaštite okoliša u RH.

Ciljevi i očekivani rezultat projekta:

Ciljevi: Izgraditi svijest građana sa područja Grada Donjeg Miholjca, Općine Magadenovac i Općine Viljevo o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Rezultati: Provedbom projekta očekuju se osviješteni mještani s područja obuhvata projekta o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.

Pokazatelji rezultata projekta:

Postotak stanovništva obuhvaćen provedenim izobrazno-informativnim aktivnostima na području obuhvata projekta. Projektom će biti obuhvaćeno 98% stanovništva kroz provedbu aktivnosti letci i vodiči, dok će ostałe aktivnosti uključivati manji postotak stanovništva.

  1. Planirani broj izobrazno-informativnih aktivnosti na području obuhvata projekta je 10. U to spadaju letci, vodiči, plakati, specijalizirane radijske emisije, javne i edukacijske tribine, bojanke, natjecanje u školama, radijske reklame, edukacije i predstave.
  2. Provedene izobrazno-informativne aktivnosti zabilježene u informacijskom sustavu. Planira se obvezna dostava podataka o izobrazno-informativnim aktivnostima preko web aplikacije predviđene za dostavu podataka u sklopu Portala sprječavanje nastanka otpada kojeg vodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.

Ukupna vrijednost projekta: 416.105,12 kuna

Iznos sufinanciran od strane EU: 353.689,35 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 4. listopada 2018. – 4. lipnja 2020.

Kontakt osobe za više informacija: Ivan Pobiivan.pobi@doroslov.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

Predstavu možete pogledati na ovoj poveznici

https://www.youtube.com/watch?v=vPbhXOCxxsc

Predstava Jelica - tvornica zraka može se pogledati na ovoj poveznici

https://www.youtube.com/watch?v=fXd_ZqRGQMo&feature=youtu.be