OBAVIJEST GRAĐANIMA

Grad Donji Miholjac objavio je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca za razdoblje 2020.-2023. godine u rubrici OBJAVE.