SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA DONJEG MIHOLJCA