OBAVIJEST

Grad Donji Miholjac u rubrici OBJAVE objavio je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za odluku o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Donjeg Miholjca.