Sportske udruge

Zajednica športskih udruga grada D. Miholjca registrirana je i radi na osnovu Zakona o športu i Zakona o udrugama RH i ima status pravne osobe. Zajednica djeluje na području grada i prigradskih naselja, a članice zajednice su sve športske udruge s područja Grada, a putem Nogometnog središta članice su i nogometne športske udruge četiri saveza Osječko – baranjske županije, a time i članica Hrvatskog olimpijskog odbora.

Na području djelovanja Zajednice djeluju športske udruge u 14 grana športa i to: Nogomet, nogo-tenis, rukomet, odbojka, košarka, kuglanje, tenis, stolni tenis, šah, hrvanje, športski ribolov, brasilian jiu jitsu, taekwodoe, extremni sportovi. Športske udruge ostvaruju sredstva iz proračuna grada D. Miholjca putem ove zajednice i vlastitom djelatnošću (turniri, zabave, reklame, sponzorstvo, donatorstvo ...)

Kod nas djeluju športske organizacije i klubovi sa preko 1100 registriranih športaša koji se aktivno bave športom, osobita pažnja i skrb posvećuje se športu djece i mladeži, a mora se istaknuti da je tijekom Domovinskog rata većina športaša stala u obranu domovine. Imamo klubove koji se natječu od 2. Državne lige do Općinskih liga, dobro organiziranu mrežu športskih objekata poglavito u Donjem Miholjcu.

Osim bazena imamo sve športske objekte locirane u jednom kompleksu unutar 200 – 300m i na i na izvanrednom položaju (športska dvorana, stadion, rukometna igrališta, tenis igrališta, kuglana, boćalište). Svi objekti su u vlasništvu grada (osim športske dvorane), a dani na korištenje i upravljanje športskim udrugama. Zajednica športskih udruga ima jednog zaposlenog djelatnika (tajnika), a ured Zajednice športskih udruga nalazi se u športskoj dvorani grada Donjeg Miholjca, Tel/fax. 031 631 516, Vladimir Skeldežija

Športske udruge s područja Zajednice športskih udruga D. Miholjac 2009. god.

Grad Donji Miholjac:

 • NK ''Jedinstvo'' Donji Miholjac = predsjednik Jeronim Pandurić
 • RK ''Mladost'' Donji Miholjac = predsjednik Pavle Geyer
 • HOK ''Donji Miholjac'' Donji Miholjac = predsjednik Tihomir Jarabek
 • Šahovski klub ''Donji Miholjac'' Donji Miholjac = predsjednik Vjekoslav Đebić
 • Košarkaški klub'' A. Harambašić'' Donji Miholjac = predsjednik Eddy Golinac
 • Hrvački klub ''Fami'' Donji Miholjac = predsjednik Mladen Falamić
 • Taekwondo klub Donji Miholjac = predsjednik Petriševac Tomislav
 • NK ''Sveti Đurađ'' Sveti Đurađ = predsjednik Zvonko Strišković
 • NK ''Bratstvo'' Radikovci = predsjednik Goran Babić
 • NK ''Sokol'' Rakitovica = predsjednik Roman Mandić
 • NK ''Mladost'' Golinci = predsjednik Vjekoslav Lovošević
 • NK ''Slavonija'' P. Podgajci = predsjednik Marijan Duvnjak
 • Nogotenis Donji Miholjac = predsjednik Krunoslav Matušin
 • Kuglački klub Donji Miholjac = predsjednik Dinko Mikičić
 • Tenis klub Donji Miholjac = predsjednik Krunoslav Kovačević
 • HK team ''Carvalho'' Donji Miholjac = predsjednik Pavin Domagoj
 • MCK ''Kuna'' Donji Miholjac = Kazimir Kaser
 • Sportski MOTO KLUB ''Kamikaze'' Donji Miholjac = predsj. Danijel Sklizović
 • Stolni tenis Donji Miholjac = predsjednik Tihomir Smrekar
 • Biciklistički klub ''Maraton Team'' = predsjednik Siniša Crnčan
 • Košarkaški klub Donji Miholjac = predsjednik Liberto Zvocak
 • Zajednica RŠU Donji Miholjac = predsjednik Darko Mikić
 • RŠU ''Udica'' Donji Miholjac = predsjednik Miroslav Molnar
 • RŠU ''Šaran'' P. Podgajci = predsjednik Dolančić Slavko
 • RŠU ''Linjak'' Golinci = predsjednik Stevo Kamenički
 • RŠU '' Sveti Đurađ'' Sveti Đurađ = predsjednik Đuro Petrović
 • Nogometno središte Donji Miholjac = predsjednik Štefan Rudolf
 • ŠŠD Donji Miholjac = predsjednik Vedran Aladić
 • ŠŠK ''Hrvatski Sokol'' P. Podgajci
 • ŠŠK ''A. Harambašić'' Donji Miholjac
 • ŠŠK ''Sokol'' SŠ Donji Miholjac

Općina Viljevo:

 • NK ''Viljevo'' Viljevo
 • NK ''Ivanovo'' Ivanovo
 • NK ''Kapelna'' Kapelna

Općina Magadenovac:

 • NK ''Graničar'' Šljivoševci
 • NK ''Viktorija'' Lacići
 • NK ''Beničanci'' Beničanci
 • NK ''Kućanci'' Kućanci

Općina Marijanci:

 • NK ''Hajduk'' Marijanci
 • NK ''Mladost'' Črnkovci
 • NK ''Bočkinci'' Bočkinci

Općina Moslavina:

 • NK ''Podravac'' Moslavina