POZIV POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD DONJI MIHOLJAC

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE,

GOSPODARSKE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI

I STRUČNE POSLOVE

 

BODOVNA LISTA - STUDENTI 2019.-2020. GODINE

Komisija za odobravanje kredita sutdentima za izobrazbu u određenom zanimanju objavila je bodovnu listu prvenstva za dodjelu kredita Grada Donjeg Miholjca studentima za izobrazbu u određenom zanimanju u 2019./2020. godini koja se nalazi na slijedećoj poveznici: