OBAVIJEST O ZBRINJAVANJU ANIMALNOG OTPADA

Obavještavaju se mještani s područja Grada Donjeg Miholjca, uključujući sljedeća naselja: Donji Miholjac, Rakitovica, Miholjački Poreč, Golinci, Radikovci, Sveti Đurađ i Podgajci Podravski da je Grad Donji Miholjac ugovorio s Veterinarskom stanicom Mihael iz Donjeg Miholjca zbrinjavanje animalnog otpada od svinjokolja.

ADVENT U DONJEM MIHOLJCU

Grad Donji Miholjac u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Donjeg Miholjca organizira 4. Advent u Donjem Miholjcu. Pozivaju se svi građani na proslavu Adventa.

NADOKNADA PUTNIH TROŠKOVA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA

Grad Donji Miholjac obavještava sve učenike srednjih škola na području Grada Donjeg Miholjca da je Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na svojoj 22. sjednici održanoj dana 06. studenog 2019. godine donijelo Odluku o nadoknadi putnih troškova redovnih učenika srednjih škola za 2019./2020.