SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - NACRT ODLUKE MIJEŠANI I BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD