IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 8. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 14.06.2022