IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 18.03.2022