IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 31.01.2022