IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 32. SJEDNICE GV 14. 04. 2021