IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 30. SJEDNICE 21. PROSINCA 2020.