IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 16.09.2021