IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 15. 07. 2021