IZVOD IZ ZAPISNIKA 29. SJEDNICA 15. LISTOPADA 2020.