SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - ODLUKA O INDUSTRIJSKOJ ZONI JANJEVCI