SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA GRADA DONJEG MIHOLJCA