PRIHVAĆENE PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA GRADONAČELNIKA GRADA DONJEG MIHOLJAC I PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DONJEG MIHOLJCA 2021

Objavljuju se prihvaćene pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca i pravovaljane kandidature za gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca, zajedeno sa zbirnim listama za kandidate i kandidacijske liste.