ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE BORIK