KULTURNA BAŠTINA "PRANDAU – MAILATH"

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: „KULTURNA BAŠTINA PRANDAU-MAILATH“ KK.06.1.1.01.0070 iz Poziva „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“

Nositelj projekta: GRAD DONJI MIHOLJAC

Upravljačko tijelo: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Posredničko tijelo razine 2: SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Partneri: MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o. i TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DONJEG MIHOLJCA

KRATAK OPIS PROJEKTA: Projekt KULTRUNA BAŠTINA ”PRANDAU-MAILATH” je u skladu s općim ciljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga te specifičnim ciljem. Kroz valorizaciju kulturne baštine Prandau-Mailath doprinosi društveno gospodarskom razvoju Grada Donjeg Miholjca čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Ciljevi: kroz obnovu kulturne baštine Grada Donjeg Miholjca izravno utječe na povećanje broja posjetitelja i turističku ponudu grada Donjeg Miholjca te na direktno povećanje zapošljavanja u turističkom, ugostiteljskom, znanstveno-edukativnom i gospodarskom sektoru.

Rezultati:

 • Studije i elaborati:
  • Studija inventarizacije povijesnog perivoja u kompleksu dvora Prandau-Mailath sa smjernicama obnove
  • Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi Integriranog projekta kulturna baština Prandau-Mailath
  • Studija potencijala i marketinška obrada kulturno povijesne baštine Prandau-Mailath u svrhu upravljanja kulturnom baštinom i razvoja turizma
  • Aplikacija za prijavu Integriranog Projekta Prandau-Mailath na grupu aktivnosti Provedbe
  • Dokumentacija za javnu nabavu roba, pružanje usluga i izvođenje radova za grupu aktivnosti Provedba
 • Projekti:
  • Konzervatorski i restauratorski elaborat dvorca Prandau-Mailath i objekata interpoliranih u perivoju (detaljna arhivska istraživanja, precizna povijesna determinacija i stilska valorizacija)
  • Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt obnove, sanacije, rekonstrukcije i prenamjene objekata u kompleksu Mailath (staklenik, klijalište, kula, vodocrpilište, ograda, paviljoni, i dr.)
  • Izrada Glavnog i izvedbenog projekta uređenja šetnica i središnjeg gradskog trga
  • Izrada projektne dokumentacije za botanički vrt (Idejni i Glavni projekt)
  • Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta uređenja multimedijalnog kulturnog centra
  • Izrada Izvedbenog projekta za uređenje Posjetiteljskog centra

Ukupna vrijednost projekta: 1.965.800,00 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.745.800,00 kuna

Iznos sufinanciran od strane EU: 1.196.790,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 21. rujan 2017. – 20. rujan 2018.

Kontakt osobe za više informacija: Valent Poslon, mpc.miholjac@gmail.com

http://www.strukturnifondovi.hr/  

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/erdf/