KANDIDACIJSKA LISTA ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA SVETI ĐURAĐ