KANDIDACIJSKA LISTA ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA RAKITOVICA