IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - ODLUKA O VISINI POREZNIH STOPA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK