URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA DONJI MIHOLJAC ODREDBE ZA PROVEDBU - PROČIŠĆENI TEKST