JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA DONJI MIHOLJAC