SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu grada Donjeg Miholjca za razdoblje do 2027. godine