SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - STATUT GRADA DONJEG MIHOLJCA