SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - ODLUKA O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH GRAĐEVINA