SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - ODLUKA O DODJELI POTPORA ZAKUPNICIMA POSLOVNIH PROSTORA