SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - NACRT STATUTARNE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA GRADA DONJEG MIHOLJCA