SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - NACRT PROGRAMA POTPORA U POLJOPRIVREDI ZA 2021.-2023. GODINU