SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - NACRT PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OSOBA NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA U 2022. GODINI