SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - NACRT PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA U 2022. GODINI