Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – nacrt Program mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Donjeg Miholjca u 2020. godini