Poziv za predlaganje projekata za uvrštavanje u Proračun Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu

Obavještavamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe s područja Grada Donjeg Miholjca da je u tijeku priprema donošenja Proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu. Slijedom toga, u rubrici Obrasci na službenoj internetskoj stranici Grada Donjeg Miholjca, https://www.donjimiholjac.hr/obrasci, dostupan je Obrazac za „Prijedlog projekta za uvrštenje u Proračun Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu“. Popunjeni Obrazac ovjeren potpisom može se dostaviti na adresu Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac najkasnije do 04. studenog 2019. godine.