POZIV SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSTI - ODLUKA O NADOKNADI PUTNIH TROŠKOVA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA 2020. GODINU