IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU

Grad Donji Miholjac objavljuje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu dana 24. siječnja 2022. godine.